Reko ringar är en modell för lokal direkthandel mellan småskaliga producenter och konsumenter med fokus på mat.

Ni hittar våra produkter på Reko i Linköping där vi levererar förbeställda produkter varannan torsdag jämna veckor (gå in på facebook till Reko Linköping)

Ni hittar också våra produkter i Vadstena genom REko i Vadstena där vi levererar varannan onsdag jämna veckor (gå in på facebook grupp reko i vadstena för att kunna beställa

Bor du i Motala vi levererar våra produkter på REko Motala

Nyhet! ni hittar våra produkter i REko Ljungsbro också